Uvjeti i odredbe

bannerAbout

Uvjeti i odredbe

Ovaj ugovor sadrži odredbe i uvjete za korištenje WELLDONE ELECTRONICS LTD.Internet stranica.Kako se koristi u ovom Ugovoru: (i) "mi", "nas" ili "naš" odnosi se na WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) "vi" ili "vaš" odnosi se na pojedinca ili entitet koji koristi "Internetsku stranicu"; (iii) "Internetsko mjesto" odnosi se na sve vidljive stranice (uključujući zaglavlja stranica, prilagođene grafike, ikone gumba, veze i tekst) , temeljni programski kod, te prateće usluge i dokumentaciju ove stranice; i (iv) "Partner" se odnosi na subjekt treće strane s kojim je WELLDONE ELECTRONICS LTD stvorio verziju ove internetske stranice ili kojeg je WELLDONE ELECTRONICS LTD ovlastio za povezivanje na ovu internetsku stranicu ili s kim WELLDONE ELECTRONICS LTD. ima zajednički marketinški odnos. Pristupanjem, pregledavanjem i/ili korištenjem ove internetske stranice potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s tim uvjetima i uvjetima i u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima.
 

1. Imatelj licence za korištenje

Dajemo vam ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu, opozivu licencu za korištenje internetske stranice samo za upravljanje vašim procesom kupnje, uključujući pregledavanje, traženje, odobravanje i naručivanje proizvoda za sebe ili u ime vaše tvrtke.Kao korisnik licence internetske stranice ne smijete iznajmljivati, iznajmljivati, odobravati sigurnosne udjele ili na drugi način prenositi bilo koja prava koja imate u korištenju ove internetske stranice.Nadalje, niste ovlašteni preprodavati usluge upravljanja kupnjom i obrade ove internetske stranice.
 

2. Nema jamstva/odricanja od odgovornosti

WELLDONE ELECTRONICS LTD.i njegovi partneri ne jamče da će vaša upotreba internetske stranice biti neometana, da će poruke ili zahtjevi biti isporučeni ili da će rad internetske stranice biti bez grešaka ili siguran.Osim toga, sigurnosni mehanizmi koje implementira WELLDONE ELECTRONICS LTD.i njegovi partneri mogu imati inherentna ograničenja, a vi sami morate utvrditi da internetska stranica u dovoljnoj mjeri zadovoljava vaše zahtjeve.WELLDONE ELECTRONICS LTD.i njegovi partneri nisu odgovorni za vaše podatke bilo da se nalaze na našim ili vašim poslužiteljima.
Vi ćete biti odgovorni za svako korištenje vašeg računa i održavanje povjerljivosti vaše lozinke i podataka.Obeshrabrujemo vaše dijeljenje zaporke i broja računa s bilo kim;svako takvo dijeljenje bit će u potpunosti na vlastitu odgovornost.U skladu s tim, trebali biste odabrati jedinstvenu, neočiglednu lozinku i često mijenjati zaporke.
WELLDONE ELECTRONICS LTD.Internet stranica i njen sadržaj su dostupni "kao što jesu" i WELLDONE ELECTRONICS LTD.i njegovi partneri ne daju nikakve izjave ili jamstva bilo koje vrste u odnosu na ovu stranicu, njezin sadržaj ili bilo koji proizvod.WELLDONE ELECTRONICS LTD.i njegovi Partneri se ovime izričito odriču svih jamstava, bilo izričitih ili impliciranih, u pogledu mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu ili nekršenja.Ovo odricanje od odgovornosti od strane WELLDONE ELECTRONICS LTD.i njegovi partneri ni na koji način ne utječu na jamstvo proizvođača, ako postoji, koje će biti proslijeđeno vama.WELLDONE ELECTRONICS LTD., njegovi Partneri, njegovi dobavljači i preprodavači neće biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu za izgubljeni prihod, izgubljenu dobit, prekid poslovanja, izgubljene informacije ili podataka, prekida rada računala i slično) ili troškova nabave zamjenske robe ili usluga koji proizlaze iz ili su povezani s korištenjem proizvoda ili korištenjem ili nemogućnošću korištenja ove internetske stranice, čak i ako WELLDONE ELECTRONICS LTD.i/ili njegovi Partneri bit će obaviješteni o mogućnosti takve štete, ili o zahtjevu bilo koje druge strane.WELLDONE ELECTRONICS LTD.i njegovi Partneri ne izjavljuju niti jamče da su informacije na ovoj internetskoj stranici točne, potpune ili aktualne.Ova ograničenja ostaju na snazi ​​nakon raskida ovog ugovora.
 

3. Naslov

Sva prava vlasništva, vlasnička prava i prava intelektualnog vlasništva na Internet stranici ostaju u WELLDONE ELECTRONICS LTD., njegovim Partnerima i/ili njegovim dobavljačima.Zakoni i ugovori o autorskim pravima štite ovu internetsku stranicu i nećete ukloniti nikakve vlasničke obavijesti ili oznake s internetske stranice.Korištenjem ove internetske stranice nikakva prava intelektualnog vlasništva neće se prenijeti na vas.
 

4. Nadogradnje

WELLDONE ELECTRONICS LTD.i njegovi Partneri zadržavaju pravo ažuriranja i nadogradnje Internet stranice prema vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti, uključujući, ali ne ograničavajući se na, promjenu funkcionalnosti, korisničkog sučelja, postupaka, dokumentacije ili bilo kojeg od odredbi i uvjeta ovog Ugovora.WELLDONE ELECTRONICS LTD.nadalje zadržava pravo izmjene bilo kojeg od odredbi i uvjeta sadržanih ovdje i u pravilima objavljivanjem na Internet stranici.Ako vam je bilo kakvo ažuriranje, nadogradnja ili modifikacija neprihvatljiva, jedino rješenje je da prestanete s korištenjem internetske stranice.Vaše daljnje korištenje internetske stranice nakon bilo kakve promjene na našoj stranici ili objave novog ugovora na našoj stranici predstavljat će obvezujuće prihvaćanje promjene.
 

5. Zabrana izmjena

Prema prethodnoj licenci, zabranjeno vam je modificiranje, prevođenje, ponovno kompajliranje, rastavljanje ili obrnuti inženjering ili na bilo koji drugi način pokušavati izvesti izvorni kod za rad internetske stranice ili kreirati izvedenicu WELLDONE ELECTRONICS LTD.na temelju Internet stranice ili dijelova Internet stranice.Za potrebe ovog Ugovora, "obrnuti inženjering" znači ispitivanje ili analizu softvera internetske stranice kako bi se odredio izvorni kod, struktura, organizacija, interni dizajn, algoritmi ili uređaji za šifriranje.
 

6. Raskid

Ova će licenca automatski prestati nakon što vas obavijestimo ako ne poštujete ovdje opisane odredbe i uvjete.WELLDONE ELECTRONICS LTD.ima pravo ukinuti licencu bilo kojem korisniku u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga ili bez razloga.Takav raskid može se temeljiti isključivo na diskreciji WELLDONE ELECTRONICS LTD.i/ili njegovih partnera.
 

7. Ostala odricanja od odgovornosti

WELLDONE ELECTRONICS LTD.i njegovi Partneri neće biti odgovorni ili odgovorni prema vama za bilo kakvo kašnjenje ili neuspjeh u izvršenju prema ovom Ugovoru ako je takvo kašnjenje ili neuspjeh rezultat požara, eksplozije, radnog spora, potresa, nesreće ili nesreće, nedostatka ili kvara na prijevoznim sredstvima i/ili usluge, nedostatak ili neuspjeh telekomunikacijskih objekata i/ili usluga uključujući internetske usluge, epidemije, poplave, suše ili zbog rata, revolucije, građanskih nemira, blokade ili embarga, Božjeg djela, bilo kakve nemogućnosti dobivanja bilo koje potrebne licence, dozvole ili ovlaštenja, ili zbog bilo kojeg zakona, proglasa, uredbe, uredbe, zahtjeva ili zahtjeva bilo koje vlade ili iz bilo kojeg drugog razloga, bilo sličnog ili različitog od nabrojanih, izvan razumne kontrole WELLDONE ELECTRONICS LTD.i njegovih partnera.
Ovaj Ugovor predstavlja potpuni sporazum koji se odnosi na ovu licencu i može se mijenjati samo pisanom izmjenom koju potpisuju obje strane.
Ako se smatra da je bilo koja odredba ovog Ugovora neprovediva, takva će se odredba izmijeniti samo u mjeri u kojoj je to potrebno da postane provediva.
Izjavljujete i jamčite da ste, kao pojedinac koji elektronički pristaje na uvjete ovog Ugovora, ovlašteni i ovlašteni pristati na ovaj Ugovor u svoje ime i u ime bilo koje organizacije koju namjeravate predstavljati.